Algemene Voorwaarden


Op alle leveringen en diensten zijn de betreffende NJI voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bieden u zekerheid als koper. In de verschillende voorwaarden staat duidelijk en transaprant omschreven wat de rechten en plichten zijn voor beide partijen.

De van toepassing zijnde voorwaarden kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken.

  • NJI ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Wanneer u twijfelt welke versie van de voorwaarden in van toepassing zijn, dan kunt u hierover uiteraard eventjes contact opnemen.